fbpx

Правила при състезание по Триатлон.

Стартът започва с плуване в гребния канал, преминавайки към колоездене и завършване с бягане около гребната база.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

На всеки участник ще бъде предоставена карта с неговия състезателен номер, с която ще получи достъп до зоната за смяна. -Всеки участник трябва да:

-Демонстрира спортен дух по време на състезание.

-Носи отговорност за собствената си сигурност и тази на другите състезатели.

-Познава и спазва настоящите правила. -Познава трасето на състезанието.

-Спазва инструкциите на официалните и технически лица.

-Спазва правилата за движение.

-Се отнася с уважение към другите състезатели, официалните лица, техническите лица, треньорите, доброволците и зрителите на състезанието. -Да информира официалните лица при отказване по време на състезание.

-Опазва околната среда в района, където се провежда състезанието.

-Спазва трасето и индикациите по него.

-Не използва каквото и да е комуникационно средство по време на състезанието.

-Не използва средства или начини за разсейване на другите състезатели, участници в състезанието.

-Всеки участник трябва да се състезава с цяла униформа – ТРИКО ЗА ТРИАТЛОН по време на състезанието, без да я сваля изцяло или частично от себе си.

-Участникът няма право да се преоблича или извърша смяна на униформа или оборудване по време на състезанието.

-Участникът може да получи помощ само от техническите, официалните или организационните лица по време на състезание, изразяваща се във: вода, хранителни продукти и медицинска помощ.

-На всеки състезател се предоставят стикери с неговия състезателен номер. Състезателят трябва да залепи номера си на колелото и каската, с които ще вземе участие. По време на брифинга ще бъде обяснено – как и къде се позиционират тези стикери.

ВРЕМЕ И РЕЗУЛТАТИ

Общото време на всеки състезател се изчислява от момента, в който стартира, до момента, в който финишира състезанието. Времето, което е използвано в зоните за смяна е част от общото време. Във всяко състезание има две влизания и излизания в зоната за смяна преди и след сегмент, които се наричат Т1 и Т2. В този старт има поставени „лимит“ времена за всеки един сегмент. Състезателят трябва да приключи дадения сегмент преди „лимит“ времената. Ако не го стори – отпада от състезанието. „Лимит“ времена:

Плуване 1500 м. – лимит време – 40 мин.

Колоездене 40 км. – лимит време – 90 мин.

Бягане 10 км. – лимит време – 60 мин.

ПЛУВАНЕ

– първи сегмент Състезателят може да плува с избран от него стил, като се препоръчва свободния стил (freestyle). Състезателят трябва да измине нужното разстояние (трасе) , самостоятелно и без външна намеса. При нужда от медицинска помощ или желание за отказване, състезателят спира и вдига ръка. Състезателят трябва да плува с плувни очила и шапка и да не ги сваля по време на сегмента плуване. Състезателите нямат право да използват-плуват с неопрен.

КОЛОЕЗДЕНЕ

– втори сегмент Забранява се участието със следните велосипеди: Велосипеди за Time Trial Електрически велосипеди Велосипеди без 2 спирачки Велосипеди тандеми или BMX Велосипеди с Tri-Bars. Състезателят е длъжен да се яви на старта с технически изправен велосипед! Велосипедите на всеки участник ще бъдат проверявани от технически лица преди вкарването им в зоната за смяна. Участникът не може: Да блокира друг състезател. Да се състезава без екипировка или частично смъкната екипировка. Да продължи състезанието без велосипед. Да използва друг велосипед, който не е регистриран. Състезателят е длъжен: Да спазва правилата за движение по време на състезанието. Да опознае трасето преди състезанието. Да се движи и състезава по безопасен начин.

БЯГАНЕ

– трети и последен сегмент Състезателят може да бяга или върви. Състезателят не може да пълзи. Състезателят не може да бяга изцяло или частично съблечен. Състезателят не може да бяга с каска. Състезателят не може да се възползва от фиксирани елементи, за да извърши завоите, като огради, дървета, пътни заници и други. Състезателят не може да бъде придружаван по трасето от лица, като: треньори, зрители, роднини, моторни и други превозни средства. Състезателят не може да напуска определеното трасе за сегмента бягане. Състезателят не може да финишира или прекоси финала с лице, което не участва в състезанието. Състезателят не може да носи или използва слушалки по време на състезанието. Състезателят не може да носи или използва мобилни устройства, фото и видео апарати и друга техника по време на състезанието. При нарушаване на тези правила, състезателят получава санкция или се декласира. Състезателят финишира състезание при прекосяването на финалната линия.

ЗОНИ ЗА СМЯНА

Зона, в която състезателите преминават, за да вземат или оставят екипировката си. По време на състезание, състезателят ще трябва да влезе в зоната за смяна два пъти. Първият след плуването (наричан – Т1) и вторият след колоезденето (наричан – Т2). Всеки състезател разполага с място в зоната за смяна. Това място се обозначава с номера му. Всички участници трябва да си оставят велосипеда и нужната екипировка в зоната за смяна преди посочения час на затваряне на същата. Ще бъдат обявени интервали, в които ще бъде отворена зоната за смяна. Общи правила: Всеки състезател разполага със собствено място и номер в зоната за смяна. Състезателят има право да използва само определеното му място. Велосипедите се оставят в зоната за смяна на обозначените места – индивидуална вертикална стойка. При наличието на индивидуална вертикална стойка:

В зона за смяна Т1:

Велосипедът трябва да бъде поставено със задната капла в стойката с рамката напред. При влизане в зона за смяна Т2: Велосипедът може да бъде поставено в стойката със предна или задна капла. Всеки състезател разполага с кутия, която се намира в определеното му място в зоната за смяна. Кутията трябва да бъде празна при стартиране на състезанието. Оборудването за сегмента колоездене (каска, очила, колоездачни обувки-шпайкове, бутилки и хидратиращи гелове) трябва да бъде върху колелото в зона за смяна Т1. В случай, че състезател използва маратонки за бягане вместо колоездачни обувки-шпайкове, те трябва да бъдат позиционирани пред кутията. Оборудването за сегмента бягане (маратонки, шапка и слънчеви очила) трябва да бъдат позиционирани пред кутията. Използваното оборудване в първия сегмент (плувните очила и шапка) трябва да бъде оставено в кутията, в зона за смяна Т1.

В зона за смяна Т2:

Използваното оборудване в сегмента колоездене и това, което няма да се използва в сегмента бягане, се оставя по следния начин: Каската трябва да бъде оставена в кутията. Очилата трябва да бъдат оставени в кутията. Шпайковете трябва да бъдат на велосипеда или в кутията. Бутилките трябва да останат на велосипеда или в кутията. Състезателите трябва да се качат на велосипеда след обозначената линия при излизане от зоната за смяна. Състезателите трябва да слязат от колелото преди обозначената линия при влизане в зоната за смяна. Всички състезатели трябва да се движат в посоката на движение, съобщена на състезателния брифинг. Състезателите не могат да спират или възпрепятстват други в зоната за смяна. В зоната за смяна може да влизат само състезателите и официалните лица по време на състезание. Зоната за смяна се отваря в определен диапазон от време преди даването на старта. Достъп в този период имат: техническите лица, състезателите, треньорите и доброволците участващи в организацията. Стъпки при влизането в зона за смяна: Зона за смяна Т1 (след сегмента плуване): състезателят излиза от водата и се насочва (бягайки) към зоната за смяна. Застава пред определеното му място (пред велосипеда) и първо слага каската и я закопчава. След това взема колелото и се отправя към изхода на зоната за смяна, бягайки с колелото. След като премине обозначената линия се качва на колелото и започва да се състезава. Трябва да измине нужния брой обиколки, за да започне със сегмента – бягане. Зона за смяна Т2 (след сегмента колоездене): след като състезателят е направил всичките обиколки, се насочва към зоната за смяна. Преди обозначената линия, разположена преди входа на зоната за смяна, състезателят трябва да слезе от велосипеда и влезе в зоната. След като е в зоната, се насочва към определеното му място и си оставя колелото на индивидуална вертикална стойка , след което разкопчава каската, сваля я и я оставя в кутията. Оборудването, което няма да бъде използвано в сегмента бягане, трябва да се остави на велосипеда или в кутията. Пред кутията трябва се разполага оборудването, което ще се използва в сегмента бягане –маратонки, шапка и слънчеви очила, ако тези вече не се ползват в сегмента колоездене.

Scroll to Top